Algemene voorwaarden - Mobilidata: O&O fietsparking

Inleiding en doel van dit onderzoek

Imec vzw, een onafhankelijke onderzoeksinstelling binnen de schoot van de Vlaamse overheid, met maatschappelijke zetel te Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, voert diverse wetenschappelijke ICT-gerelateerde onderzoeksprojecten en werkt hiervoor nauw samen met andere instellingen en/of bedrijven.

Als gebruiker werk je vrijwillig mee aan een onderzoek uitgevoerd door imec voor het Mobilidata programma waarbij de onderzoeksvraag draait rond het verbeteren van de fietsparkeerervaring. Bij jouw participatie aan dit onderzoek gelden volgende rechten en plichten. Om deel te kunnen nemen aan de onderzoeksprojecten dien je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Wat houdt het onderzoek in voor u?

Als gebruiker beantwoordt je enkele vragen rond je fietsgedrag, je geeft je mening op een oplossing voor fietsparkeren en je schrijft je eventueel in voor onze test. Wanneer je je inschrijft voor de test, zal je onze oplossing in de fietsparking gedurende enkele weken gebruiken, enkele vragenlijsten invullen en eventueel een interview met ons afleggen. Je geeft Mobilidata & Fietsberaad het recht deze feedback te gebruiken voor de verdere ontwikkeling. De data die tijdens dit onderzoek wordt vergaard wordt louter gebruikt binnen het kader van dit project.

Vrijwillige deelname

Uw deelname is geheel vrijwillig. U kan op elk moment beslissen uw deelname stop te zetten.

Privacy

Imec vzw, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je Persoonsgegevens.

Imec vzw verwerkt jouw feedback en gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 216/679.

Welke gegevens verzamelen we?

We verwerken onder andere volgende persoonsgegevens van jou:

Waarvoor verzamelen we gegevens van jou?

Alle persoonsgegevens die worden verzameld tijdens onze projecten worden gebruikt in het kader van Mobilidata.

Wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens?

Graag geven we je ook nog een woordje uitleg over de personen, bedrijven of organisaties die toegang zullen hebben tot jouw persoonsgegevens om zo misverstanden te voorkomen.

  1. onze eigen onderzoekers en/of werknemers
  2. werknemers van de bedrijven en organisaties waarmee we samenwerken in het kader van (één van) onze wetenschappelijke onderzoeksprojecten: Fietsberaad & de stallingsbeheerder van de parking in Antwerpen-Berchem (Fietspunt) wanneer je deelneemt aan onze test; Qualtrics heeft als verwerker ook toegang tot je gegevens in het kader van de vragenlijst en het inschrijvingsformulier.

Rechtsgrond voor de verwerking

Gegevens worden verwerkt op grond van de toestemming van de betrokkene. Je hebt echter altijd het recht om deze toestemming terug te trekken. Wanneer je jouw toestemming intrekt, zullen we jouw persoonsgegevens verwijderen van onze databank.

Jouw rechten

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u volgende rechten:

Dat kan je eenvoudig doen per e-mail naar mobilidata@imec.be of per post naar Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent. Daar kan je ook vragen om je gegevens uit de bestanden te verwijderen.

We vragen je op dat moment wel eventjes een kopie van je identiteitskaart toe te voegen om er zeker van te zijn dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wilt.

Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen over hoe uw gegevens worden behandeld, bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

e-mail: contact@apd-gba.be

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Technische en organisatorische maatregelen en duur van de opslag

Imec heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen, die zijn geïncorporeerd in interne information security documenten, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Je verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen tot 5 jaar na de laatste verzameling.

Contact

Indien u vragen hebt over hoe imec uw gegevens gebruikt, kan u terecht op privacy@imec.be of https://www.imec-int.com/en/privacy-statement. Ook de functionaris voor gegevensbescherming van Fietsberaad & Fietspunt staan te uwer beschikking. De contactgegevens van deze laatste zijn als volgt: info@fietsberaad.be en cyclo@cyclo.org.  

Eventuele vragen omtrent deelname

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij mobilidata@imec.be.